Tillbaka dit du kom ifrånTill internationell huvudsidaTill svensk huvudsida
     
I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN!
     
  Kvinnans heltäckande klädsel i Bibeln
  Vad säger Bibeln om Mohammed
  Jesus dog inte på korset
  Islam & Kristendom
  Mubarek konvertiten berättar om sin upptäckt, Islam
  Ummatun 'azîmatun - ett stort folk!
  Präster som tog ett steg närmare Islam
  Vad var Jona - tecknet? av Ahmed Deedat
  Information om Ahmed Deedat
  Varför firar inte muslimer jul?  
  Vem är Jesus enligt Jesus?
  Jesus i den Heliga Koranen
  Är det inte sant att Koranen är en kopia av Bibeln?
  Varför fick teologen Miguel Servet betala med sitt liv?
  Den Sanne Guden
  Vad Jesus sa om fastan
  Dödsstraff i Bibeln
  Dr. Zakir Naik - en internationellt ryktbar föreläsare om islam
  Hur man tillber Gud
    Hosea vittnar - Jesus är inte Gud
    Vem sa?
    Korstågen
    Bibel FAQ
    Arvsyndens korsfästelse
    Några frågor till kristna missionärer
    Allsmäktig - ordets sanna innebörd
    50.000 fel i Bibeln?
    "Kung David's" brutala brott mot mänskligheten
    Människosonen
    Muhammed's namn i Bibeln!
    En tid att verkligen sluta ljuga