Tillbaka dit du kom ifrånTill internationell huvudsidaTill svensk huvudsida

 
I ALLAHS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN
www.islamiska.org mål och syfte

www.islamiska.org grundades 1997 av Bilal och Salih med syfte och ambition att kalla människor till Allahs (Guds) väg. Deras arbete drivs och inspireras i första hand av följande tre verser ur Koranen:

KALLA [människorna] med kloka och goda ord att följa din Herres väg, och lägg fram argumenten på ett måttfullt och försynt sätt.
(Biet, 16:125)

Vem talar ett skönare språk än den som kallar [människorna] till tron på Gud…
(En fast och klar förkunnelse 41:33)

Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövigaste och mest hänsynsfulla sätt.
(Spindeln, 29:46)

Bilal och Salih var tidigt väl medvetna om att den muslimska minoriteten i Sverige saknade en egen självständig röst som kunde nå ut till resten av samhället. Med den nya tekniska innovationen Internet förståd de att muslimerna för första gången i Sverige kunde skapa sig en egen plattform där missförstånd om islam kunde tas itu med på ett öppet, objektivt och intellektuellt vis. Därför tog de initiativet och startade en av de första webbsidorna om islam på svenska.

Ganska snart började breven strömma in från läsarna som hade frågor om olika aspekter av den islamiska tron. Bilal och Salih förstod då att www.islamiska.org framöver skulle komma att spela en allt större roll i att fylla behoven från läsarnas sida och bli ett betydelsefullt center för organiserad och autentisk information om islam.

Vi kan härmed sammanfatta www.islamiska.org:s tre grundläggande syften:

  • Att kalla alla människor, icke-muslimer såväl som muslimer, till Guds väg.
  • Att ta itu med missförstånd om islam på ett sansat och intellektuellt vis.
  • Att informera om islam och därmed skapa ett virtuellt och välstrukturerat informationscenter om islam på nätet.

Bilal och Salih vill här säga till alla som är intresserade av att skapa samförstånd och förståelse för islam och muslimer att de alltid är öppna för samarbete. Bidrag från läsarna i form av artiklar är högst välkomna.

Till sist vill Bilal och Salih vända sig till sina bröder och systrar och be dem att komma ihåg dem båda två och alla de bröder och systrar som har hjälpt till att förverkliga www.islamiska.org när de ber till sin Allsmäktige Gud - Allah - att Han må välsigna deras arbete och förlåta deras brister.

Med vänliga hälsningar
Bilal och Salih


w w w . i s l a m i s k a . o r g
2002-05-15

Klicka på skrivaren för att skriva ut artikeln.