I GUDS, DEN NÅDERIKES, DEN BARMHÄRTIGES NAMN!
 
Tillbaka dit du kom ifrånTill internationell huvudsidaTill svensk huvudsida
 
"Vi har sannerligen framställt budskapen fast och klart för de insiktsfulla."
( Koranen 6:97 )
     
  Islams influenser på vetenskapen
  Harun Yahya på internet
  Månljus är reflekterat ljus
  Vetenskaplig exeges (tolkning) av Koranen 16:68-69.
  Gentekniken
  Vattnets kretslopp
  Guds tecken - Vatten
    Farao - det stora tecknet i Koranen.
    Koranen och Modern Vetenskap...
   
  Citat ur boken "Arabiska ordspråk och visdomsord" av Herman Stolpe:

"Men Mohammeds lära präglades inte av någon stelt bekännelsetrogen anda. Den främjade kunskaps- sanningssökandet..." (sid 10)

"Inom matematiken kan araberna berömma sig av att ha, minst 250 år före européerna, använt nollan, och deras talsystem har övertagits av européerna. "Siffran" är nästan ren arabiska (sifr) och betyder egentligen "tom", d.v.s. noll. Ordet algebra är likaledes av arabisk härkomst (al-Djabr)." (sid 12)

"Av stor betydelse för kulturutvecklingen var, att de segrade araberna hyste stor aktning för vetenskap och konst." (sid 11)